Chreßdagsklockeleed

zoletz jeändert: 6-.-0.2019   Druckerfründliche Sigg •  Info zu: Peter Berchem • 15069 × beluurt. 
De Chreßdagsklocke singe
vum Toon ehr sillig Leed,
un mallig us däm Klinge
dat große Wunder höt:

Wie en 'nem Stall vör Johre
zo Bethlehem, om Feld
e Kind uns woot geboore
un wor der Här der Welt.

un hät vum Himmel nidder
de räächte Lieb gebraaht
un su de Minsche widder
op Aäde fruh gemaaht.

De Chreßdagsklocke singe
vum Toon ehr sillig Leed,
un mallig us däm Klinge
dat große Wunder höt.

Un eß em Völkerlevve
der Haß hügg bovven drop,
su steiht doch och geschrevve:
"De Lieb höt niemols op!"
 
  <<< widder öm
 
Impressum | Montag, 24. Juni 2019 | Copyright © 1998 - 2019 Udo Gerth, Köln | 2 Besucher online | # 1608118 | PI's: 5003457