De kölsche Kirmesse

zoletz jeändert: 6-.-0.2019 öm: 23: 2 Uhr  Druckerfründliche Sigg • 10443 × beluurt.

 
von Matthias Joseph DeNoël un es zo singe op die vun ihm benannte »Kirmes-Melodie«.
 
Alaaf de kölsche Kirmesse!
Do geiht et löstig zo,
Su'n eß kein Gottsdrag wick un breit,
Kein Kirmeß bei ov noh.

Ze Märjens Kirmeß nömt mer zwor,
Doch schleit se jedermann,
Weil se ze stell un vörnähm eß,
Als Kirmeß gar nit ahn.

De eezten eß de Weierstrohß,
Kreschtoffel un Girjuhn,
Dann halden ich ein Rippet nit
'Ne Fuß vun mingem Luhn.

Beim Weber un beim Rodiges,
Do schmeck der Wing meer rääch,
Ein blechen Alexander eß
Et Spill noch lang nit schlääch.

Ein Kümpchen eß der Wing wal good,
Doch blieven ich beim Beer,
Denn, wa'mer sich unger de Häre setz,
Dann hät mer kei Pläseer.

Ich han mich ob der Ehrestrohß,
Ein Kohberg mie vermaat,
Do danzte mer de Sibbesprüng,
Morjüh! dat hatt 'nen Aat!

Der Päädchesweet am Nümaat
schriev Zo vill met dubble Knick,
Un wa'mer dat Dinge beim Leech besüht,
Dart'n eß dröm keine Prufick.

De Eigelsteiner Kirmeß eß
Meer Witthoffs Huhs zo eng,
Un wa'mer en de Zweipann kümp,
Dann setz mer ein Gedräng.

De Insel Maltha eß noch wahl
'Nen amüsanten Oht,
Dä Bunget trick vill Lück dohin Un de
Kägelbahn och voht.

De principalste Kirmeß eß
Dann doch noch Zinter Vring, -
Do kritt mer fosche Brezele
Un och e good Glas Wing.

Beim Mosler un en Badorps Huus
Do geiht et wahl pläsant,
Wat friß mer en Zint Görres nit
Ein Klorens Huus scharmant.

Beim Leges ein Makey Kulleg
Do hatt mer doch noch Plaaz,
Un ein zerbroche Balke, ah!
Do danz et sich dann staaz.

Der Baas vun alle Gaden eß
De krottige Katring,
Doch ein Deil, dat eß schad, hä zapp
Verdammte soore Wing.

An Lysekirche hassen ich,
Dat eß och avgeschmack,
Doh hät mer glich Krakielerei
Me'm Hexemächeschpack.

En Luppes Kirmes han ich off
Mi Geld verhaseleet
Un en Brigitten döckes mich
Räächschaffe verlösteet.

Zint jan un dann de Rocheser
De sinn noch wahl aläät,
Dröm wor Kapellches-Kirmes
och Si Lebdag nit vill wäät.

Wat süht mer nit e Stänespill
Un Lummenation
Met Rüümcher, de der Kunrads määt
Om Böchel, dä Kujoon.

Un wann de Bayerkirmes kütt,
Wat süff mer Appeldrank!
Un wä sich nit voll suffe deit,
Dä friß sich dann doch krank.

Zo Johren, als ich droppe wor,
Morkränk, wat gingk et doll!
De Glaserhött hatt Plaaz ze klein,
De Hötte wore voll.

Ich hatt dann Glöck am Koocheschlonn,
De andre maht ich soor,
Un wat ich och gewonn, dat gingk
Am Driehbrett all zom Troor.

Mer hatten em Murjohn des Dags
E Fressen, Tackermoht!
Zupp, Kulleraven, Schinkefleisch,
'Ne Stump un satt Gebrohd.

En Beerche, hör ens, Cliemens, met
Zitrone un Beschoht;
Der Kümpchenswing wor nix dervör,
Och, hätt'st dat ens gekoht.

Un Spill, et Hätz, dat danzten Deer,
En Urgel un Lavumm,
Der Döppe met dem Dudelsack,
En Hackbrett un de Trumm.

Doch fählten et Schötzengelchen
Met singer Figelin,
Dä satz uns drop, ich kann inn noch
Nit lööchten un nit sinn.

Un hätt ich inn allein gehatt,
Mer hätten inn zerschwaat,
Dann blevv an singem kromme Balg
Kei Knöchelche gerad.

Mer hoote Spill ein welde Mann,
Mer gingken fresch erenn;
Do trof ich der Kalfakter ahn,
Dat wor mer minge Senn.

Ich fing glich Strick me'm Flittörp ahn
Un worf inn op en Hohr
Met Hals un Balg de Finster 'rus,
Dä spillten de Hobohr.

De Hellgeknäächte, säht hä 'su,
Die hätten sei gemeet,
Se spillden nit, dann wööten sei
Och nit gekritteseet.

No maach Dich ald nit frech,
Säht ich, Do krommen Urgeleß,
Un wann Do uns nit schrumpe küß,
Dann schrump'n ich Deer de Keß.

Drop packte mich der Tönig's jung,
De Kääze flochen uus,
Dat schloog, ich daach, jitz küß
De nit Lebendig mie noh Huus.

Se klatschte mich de Bank erav,
Ich wood esu verbaas;
Ich hatt Der och en Bühl ein Kopp
We dem steine Mann sing Nas.

Mi Glöck, dat wor e Kleiderschaaf,
Do fuschten ich mich drenn,
Un wann ich nit drus fott en quom,
Ich söhß, vergott! noch drenn.

Diesen Artikel bookmarken bei...

BlinkList del.icio.us Folkd Furl Google Linkarena Mister Wong Yahoo MyWeb YiGG Webnews

 
  <<< widder öm
 
Zufallsfoto aus unserer FotoGalerie
Impressum | Montag, 24. Juni 2019 | Copyright © 1998 - 2019 Udo Gerth, Köln | 1 Besucher online | # 1608113 | PI's: 5003445