Jugendspillcher

zoletz jeändert: 6-.-0.2019 öm: 24: 0 Uhr  Druckerfründliche Sigg • 9523 × beluurt.

 
Leed von Dahlen, zu singen auf die Nohbersch Melodie.
 
Wa'mer ahn de Zick noch denk,
Wo mer lans de Schull geblänk!
Ah! wat gov et do en Freud!
Ohne Knies un ohne Leid!
Wenn mer dann och ens moot brumme
Ob kloor Wasser un drüg Brud,
Un dä Spilldag drob däht kumme,
Dä schlog alles duht.

Wo de Zick vum Johr et lett,
Nohme mer de Spillcher met.
Wann ein Fröhjohr hell de Looch
Un Fijülcher dann gesooch,
Spillte meer och Kuhlenbällche,
Höppemötzge un Parumm,
Schmeckten Döpp me'm Öhlefellche,
Schloochen op de Trumm.

Un öm Ostre wood gekipp,
Koochenhätzger avgeknipp.
Och! wat wor dat för 'nen Danz:
Rusekranz, wat gilt der Schanz?!
Su dann gingk et en der Regel
Dag op Dag ein Jöhrche fott;
Egel, Degel, Hoppmann, Speegel,
Bes de Botz kapott.

Kohm dernoh der Ohßemaat,
Mallig hatt sing Schmeck parat.
Gingk et da= noh'm Plätsch un Roß,
0, dann wor der Dolfes los!
Un met Ömmer: Kühlche, Pängche;
Met der Jäd wood da= gefech,
Bei dä Mädcher Plätschenhängche,
Fleisch he op der Desch!

Nickster oder Mänchester,
Zweister oder Schröhmchester,
Un su wood noch mie gesaht,
Kunk'Ievusen noh der Aat!
Wann noh'm Kreppche dann gegange
Wood noh dem Zillenzium,
Müsger bovven dren gefange
Klingeling! bum bum!

Kohm dä Fastelerum, dann
Däht mer singe Flabes ahn;
Ah. dat wor de grötste Freud!
Jede Jung wood dann verkleidt!
Loht uns dröm als kölsche Junge
Ens maskeeren, alt ov jung.
Jo gesaht, fresch vun der Lunge!
Drob 'ne goden Drunk!

Diesen Artikel bookmarken bei...

BlinkList del.icio.us Folkd Furl Google Linkarena Mister Wong Yahoo MyWeb YiGG Webnews

 
  <<< widder öm
 
Zufallsfoto aus unserer FotoGalerie
Impressum | Montag, 24. Juni 2019 | Copyright © 1998 - 2019 Udo Gerth, Köln | 2 Besucher online | # 1608122 | PI's: 5003471